پاورپوینت درس یازدهم فارسی سوم راهنمایی

درس یازدهم فارسی سوم راهنمایی هم نشین

این فایل دارای :

- متن درس و معنی ابیات و لغات دشوار آن

- خودارزیابی و دانش های زبانی و ادبی

- کارگروهی و نوشتن

 

- روان خوانی « دوستی با ابلهان»

/ 0 نظر / 40 بازدید