پاورپوینت درس چهاردهم فارسی سوم راهنمایی

درس چهاردهم پرتو امید

این فایل دارای :

-  معنی ابیات وآرایه ها و نکات دستوری درس

- خودارزیابی و دانش های زبانی و ادبی

- کارگروهی و نوشتن

- شعر خوانی « از ماست که بر ماست »

- حکایت « باغبان نیک اندیش »

/ 0 نظر / 147 بازدید